Stadsoevers Noord-West (Alwel)

Alwel gaat in het noord westen van Stadsoevers huur én koopwoningen ontwikkelen. In totaal gaat het om 87 huur en koopwoningen in diverse prijsklassen!

Stadsoevers Noord West ook in ontwikkeling!

Alwel gaat in het Noord Westen van Stadsoevers zowel huur als koopwoningen bouwen. Met deze mix aan woningen voor mensen in verschillende levensfasen en met verschillende beurzen dragen we bij aan een gevarieerde, inclusieve, evenwichtige en levendige leefomgeving.

 

 

Wonen

  • 26 sociale huurappartementen,
  • 16 middeldure eengezinswoningen
  • 12 middeldure huur levensloopbestendige woningen
  • 17 Koopgarant eengezinswoningen
  • 16 koop eengezinswoningen in verschillende prijsklassen.

Planning

December 2025

Verwachte oplevering fase 1, vervolgens fase 2

Juli - december 2025

Start bouw fase 2

Januari 2025

Start bouw fase 1

September 2024

Start verkoop

Ruimte voor fietsers

Wonen

Zorg

Cultuur

Groen

Ondernemen

Verblijven

By Roos

Ruimte voor fietsers

Wonen

Zorg

Cultuur

Groen

Ondernemen

Verblijven

By Roos

Ruimte voor fietsers

Wonen

Zorg

Cultuur

Groen

Ondernemen

Verblijven

By Roos