Alwel bouwt 87 woningen in Stadsoevers Noord-West

Gemeente Roosendaal en Alwel zijn overeengekomen dat Alwel in Stadsoevers 87 woningen gaat bouwen. In het Woonconvenant en de regionale woondeal stond deze gezamenlijke wens al vastgelegd en nu is daar concreter invulling aan gegeven.

 

De gemeente Roosendaal is eigenaar van de gronden, maar verkoopt deze aan Alwel. Met dit project voegen zij gezamenlijk 87 woningen toe aan de woningvoorraad in Roosendaal én realiseren zij een gedifferentieerde woonwijk. Het project richt zich op de huurders van Alwel en bewoners uit Roosendaal en omgeving.

 

In totaal realiseert Alwel er 87 woningen in diverse prijsklassen, in zowel de huur- als koopsector:  26 sociale huur appartementen, 16 middeldure eengezinswoningen, 12 middeldure huur levensloopbestendige woningen, 17 Koopgarant eengezinswoningen en 16 koop eengezinswoningen in verschillende prijsklassen. Met deze mix aan woningen voor mensen in verschillende levensfasen en met verschillende beurzen dragen we bij aan een gevarieerde, inclusieve, evenwichtige en levendige leefomgeving.

 

Doorpakken met middeldure huurwoningen

Rob van Son, vestigingsmanager Roosendaal Alwel: ”Als corporatie werken we hard aan maatschappelijke thema’s als de woningnood en klimaatveranderingen. Beide onderwerpen vereisen nu actie. Dat is dan ook wat we doen: doorpakken. We bouwen de komende jaren flink bij in Roosendaal, in verschillende prijsklassen. We zijn blij middeldure huurwoningen te kunnen toevoegen. We zien dat de doelgroep voor deze woningen nu vaak tussen wal en schip valt. Ook zijn we blij levensloopbestendige woningen te kunnen toevoegen. Mensen met een zorgvraag blijven steeds langer thuis wonen. Het is fijn als de inrichting van de woning hierbij aansluit.. En natuurlijk zijn de woningen duurzaam: aardgasvrij en energieneutraal.”

 

Gemeente Roosendaal is blij met de overeenkomst met Alwel. “Na de oplevering van de Wipwei, Douanier en Kademeester wordt er nu hard gebouwd aan het Beekkwartier en het Vlietkwartier is in ontwikkeling. Deze overeenkomst met Alwel is de volgende stap in de realisatie van deze eigenzinnige Roosendaalse wijk. We zijn erg blij dat ook hier betaalbare woningen worden toegevoegd. Woningen zijn hard nodig in Roosendaal, dus wat ons betreft wordt er zo snel mogelijk gebouwd”, aldus wethouder Arwen van Gestel.