Herontwikkeling Laan van Brabant

De herontwikkeling van de Laan van Brabant in Roosendaal

Ervaar de toekomst van wonen en zorg in de Laan van Brabant! Dit gebied wordt een plek waar wonen en zorg goed op elkaar aansluiten. Roosendaal houdt rekening met de gevolgen van de vergrijzing speelt in op wensen van de inwoners van onze stad. Wonen en zorg gaan goed samen met de dagelijkse zaken die typisch zijn voor het centrum van Roosendaal.

Op deze strategische plek, waar twee belangrijke wegen samenkomen, is er ruimte voor meer gebouwen. Door gebouwen verder van de straat Laan van Brabant te bouwen, krijgt deze straat de kans om te veranderen in een groene boulevard. Dit zorgt voor extra ruimte voor wandelaars en fietsers en maakt het oversteken makkelijker!

 

Verschillende projectontwikkelaars willen de nieuwe woningbouwplannen graag uitvoeren. Dit jaar maken we een plan voor de ontwikkelingen van het gebied.

Wonen

In het plangebied wordt met name gedacht aan gestapelde woningen. Een groot aandeel daarvan zal in het betaalbaar segment worden gerealiseerd.

Groen

In de openbare ruimte, langs wegen en fietspaden maar ook in (binnen)tuinen wordt een groene omgeving gemaakt. Zo ontstaat een klimaatadaptief gebied met een groen woon- en leefklimaat.

Zorg

Omdat er veel woningen voor ouderen worden voorzien willen we levensloopgeschikte woningen maken waarin makkelijk (thuis)zorg kan worden gerealiseerd.

Betere toegankelijkheid wandelaars/fietsers

Door de herinrichting van de Laan van Brabant zullen fietsers en wandelaars meer ruimte krijgen om zich door de binnenstad te kunnen verplaatsen.

Voor de toekomst van onze stad focussen we ons op een levendige, groene omgeving die voldoet aan de wensen en behoeften van de inwoners en past bij het stadsleven. Samen met de inwoners van onze stad en betrokken partijen bouwen we aan deze bijzondere plek in Roosendaal!

Ruimte voor fietsers

Wonen

Zorg

Cultuur

Groen

Ondernemen

Verblijven

By Roos

Ruimte voor fietsers

Wonen

Zorg

Cultuur

Groen

Ondernemen

Verblijven

By Roos

Ruimte voor fietsers

Wonen

Zorg

Cultuur

Groen

Ondernemen

Verblijven

By Roos