Groot Mariadal

Groot Mariadal ligt tussen het station en het centrum van Roosendaal en vormt straks een aantrekkelijke verbinding daartussen. Met centraal daarin een nieuwe toekomst voor het voormalige klooster Mariadal.

 

Mariadal zal veranderen van een gekoesterd, voorheen besloten en verborgen gebied naar een plek waar het goed vertoeven is voor bewoners, inwoners en bezoekers van onze stad.

Met dit plan is het mogelijk om meer groen, meer woonruimte, hedendaagse schoolgebouwen en een betere ontsluiting van de binnenstad van Roosendaal te realiseren.

 

Het klooster Mariadal, het HUIS van Roosendaal en de omliggende scholen sluiten in dit plan veel beter aan op hun omgeving. En als kers op de taart voegen we de prachtige – voorheen onbereikbare- kloostertuin toe aan de parken en tuinen in de stad.

Wonen

  • 144 nieuwe woningen door transformatie (verbouw bestaande bouw) en nieuwbouw
  • Een nieuw kindcentrum Jeroen Bosch voor onderwijs en kinderopvang
  • Een nieuwe Norbertus Gertrudis mavo (gereed)
  • Het HUIS van Roosendaal (gereed)

Verblijven

Er worden verblijfsfuncties toegevoegd in de vorm van horeca en cultureel-maatschappelijke functies in het kloostergebouw en ontspanning in de kloostertuin

Groen

De Rijksmonumentale kloostertuin van Mariadal, jarenlang verstopt achter de muren van het klooster, wordt zichtbaar en beleefbaar voor de stad