Proeftuin Stationsplein

Samen met bewoners en ondernemers is gewerkt aan een proeftuin op het Stationsplein. Met als doel een plein waarop het nog prettiger verblijven en ontmoeten is voor jong en oud.

Pijlers van de proeftuin

Samen met de klankbordgroep, bestaande uit omwonenden en ondernemers, zijn een aantal speerpunten opgesteld voordat we van start gingen:

  • het Stationsplein is de toegangspoort richting de binnenstad.
  • het Stationsplein moet een aantrekkelijke plek zijn om te ontmoeten en verblijven.
  • het Stationsplein is het klimaatbestendige visitekaartje van de stad.

Participatieproces

We hebben bewoners en ondernemers uit de directe omgeving uitgenodigd om deel te nemen aan een klankbordgroep om mee te denken over de inrichting en invulling van de proeftuin.

 

Tijdens de eerste bijeenkomst hebben we de wensen van bewoners en ondernemers opgehaald. Daarbij konden zij ook aangeven wat ze nu al goed vonden aan het Stationsplein, maar ook wat er nog beter kon. Ook kregen de aanwezigen een aantal inspiratiebeelden en toekomstbeelden te zien.

 

Op basis van de ontvangen input is vervolgens een eerste ontwerp gemaakt en gedeeld met de bewoners en ondernemers. Daarna is samen toegewerkt naar een breedgedragen Definitief Ontwerp.

Realisatie proeftuin

De voorbije maanden is hard gewerkt aan de uitvoering van de proeftuin. Zo hebben we:

  • het gebied ingericht als een 30-kilometerzone.
  • een aantal zebrapaden verplaatst en/of verbreed.
  • groen en picknickbanken toegevoegd aan het plein.
  • roze stippen aangebracht om de pleinfunctie aan te geven.

Groen

We hebben groen toegevoegd door onder andere het plaatsen van boombakken.

Verblijven

We hebben picknickbanken aan het plein toegevoegd om de verblijfsfunctie van het plein te verbeteren.

Monitoring en evaluatie

Na de uitvoering van de proeftuin blijven we de resultaten steeds in de gaten houden en evalueren. Wanneer blijkt dat de genomen maatregelen niet het gewenste effect hebben, sturen we bij. Is dit wel het geval, dan worden ze opgenomen in het definitieve plan.

Ruimte voor fietsers

Wonen

Zorg

Cultuur

Groen

Ondernemen

Verblijven

By Roos

Ruimte voor fietsers

Wonen

Zorg

Cultuur

Groen

Ondernemen

Verblijven

By Roos

Ruimte voor fietsers

Wonen

Zorg

Cultuur

Groen

Ondernemen

Verblijven

By Roos