Proeftuin Burgemeester Prinsensingel

Samen met bewoners en ondernemers is gewerkt aan een proeftuin in de Burgemeester Prinsensingel. Met als doel een groene, verkeersveilige en aantrekkelijke straat.

Pijlers van de proeftuin

Samen met de klankbordgroep, bestaande uit omwonenden en ondernemers, zijn een aantal speerpunten opgesteld voordat we van start gingen:

  • Het vergroenen en aantrekkelijker maken van de straat.
  • Het maken een verkeersveilige omgeving.
  • Het verbeteren van de verblijfskwaliteit in de straat.

Participatieproces

We hebben bewoners en ondernemers uit de directe omgeving aan de voorkant uitgenodigd om deel te nemen aan een klankbordgroep om mee te denken over de inrichting en invulling van de proeftuin.

 

Tijdens de eerste bijeenkomst hebben we de wensen van bewoners en ondernemers opgehaald. Daarbij konden zij ook aangeven wat ze nu al goed vonden aan de straat, maar ook wat er nog beter kon. Ook kregen de aanwezigen een aantal inspiratiebeelden en toekomstbeelden te zien.

 

Op basis van de ontvangen input is vervolgens een eerste ontwerp gemaakt en gedeeld met de bewoners en ondernemers. Daarna is samen toegewerkt naar een breedgedragen Definitief Ontwerp.

Realisatie proeftuin

De voorbije maanden is hard gewerkt aan de realisatie van de proeftuin. Zo hebben we:

 

  • de straat ingericht als eenrichtingsweg, fietsstraat en 30-kilometerzone.
  • groen en picknickbanken toegevoegd.
  • een jeu-de-boulesbaan aangelegd.

Ruimte voor fietsers

De realisatie van een nieuw profiel met meer ruimte voor fietsers.

Verblijven

De aanleg van een groen pleintje en jeu-de-boulesbaan.

Monitoring en evaluatie

Na de uitvoering van de proeftuin blijven we de resultaten steeds in de gaten houden en evalueren. Wanneer blijkt dat de genomen maatregelen niet het gewenste effect hebben, sturen we bij. Is dit wel het geval, dan worden ze opgenomen in het definitieve plan.

Ruimte voor fietsers

Wonen

Zorg

Cultuur

Groen

Ondernemen

Verblijven

By Roos

Ruimte voor fietsers

Wonen

Zorg

Cultuur

Groen

Ondernemen

Verblijven

By Roos

Ruimte voor fietsers

Wonen

Zorg

Cultuur

Groen

Ondernemen

Verblijven

By Roos