Proeftuin Dominéstraat-Bloemenmarkt

Samen met bewoners en ondernemers is gewerkt aan een proeftuin in de Dominéstraat en Bloemenmarkt. Met als doel een groene, verkeersveilige en aantrekkelijke omgeving.

Pijlers van de proeftuin

Samen met de klankbordgroep, bestaande uit omwonenden en ondernemers, zijn een aantal speerpunten opgesteld voordat we van start gingen:

  • de Dominéstraat als aantrekkelijke verbinding tussen het cultuurcluster, winkelgebied en Huis van Roosendaal.
  • de Bloemenmarkt als belangrijke schakel tussen het Emile van Loonpark, het cultuurplein en de Markten.
  • het vergroenen van de openbare ruimte.
  • het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Participatieproces

We hebben bewoners en ondernemers uit de directe omgeving uitgenodigd om deel te nemen aan een klankbordgroep om mee te denken over de inrichting en invulling van de proeftuin.

 

Tijdens de eerste bijeenkomst hebben we de wensen van bewoners en ondernemers opgehaald. Daarbij konden zij ook aangeven wat ze nu al goed vonden aan de omgeving, maar ook wat er nog beter kon. Ook kregen de aanwezigen een aantal inspiratiebeelden en toekomstbeelden te zien.

 

Op basis van de ontvangen input is vervolgens een eerste ontwerp gemaakt en gedeeld met de bewoners en ondernemers. Daarna is samen toegewerkt naar een breedgedragen Definitief Ontwerp.

Realisatie proeftuin

De voorbije maanden is hard gewerkt aan de uitvoering van de proeftuin. Zo hebben we:

  • groen en picknickbanken toegevoegd.
  • rode roosjes aangebracht om de pleinfunctie te markeren.
  • meer ruimte voor fietsers gemaakt.

Groen

We hebben groen toegevoegd door onder andere het plaatsen van boombakken.

Ruimte voor fietsers

De realisatie van een nieuw profiel met meer ruimte voor fietsers.

Monitoring en evaluatie

Na de uitvoering van de proeftuin blijven we de resultaten steeds in de gaten houden en evalueren. Wanneer blijkt dat de genomen maatregelen niet het gewenste effect hebben, sturen we bij. Is dit wel het geval, dan worden ze opgenomen in het definitieve plan.

Ruimte voor fietsers

Wonen

Zorg

Cultuur

Groen

Ondernemen

Verblijven

By Roos

Ruimte voor fietsers

Wonen

Zorg

Cultuur

Groen

Ondernemen

Verblijven

By Roos

Ruimte voor fietsers

Wonen

Zorg

Cultuur

Groen

Ondernemen

Verblijven

By Roos