Proeftuin Raadhuisstraat

Samen met bewoners en ondernemers is gewerkt aan een proeftuin in de Raadhuisstraat. Met als doel een groene, verkeersveilige en aantrekkelijke straat.

Pijlers van de proeftuin

Samen met de klankbordgroep, bestaande uit omwonenden en ondernemers, zijn een aantal speerpunten opgesteld voordat we van start gingen:

  • Het vergroenen en aantrekkelijker maken van de straat.
  • Het maken van een verkeersveilige omgeving.
  • Het verbeteren van de verblijfskwaliteit in de straat.

Participatieproces

We hebben bewoners en ondernemers uit de directe omgeving uitgenodigd om deel te nemen aan een klankbordgroep om mee te denken over de inrichting en invulling van de proeftuin.

 

Tijdens de eerste bijeenkomst hebben we de wensen van bewoners en ondernemers opgehaald. Daarbij konden zij ook aangeven wat ze nu al goed vonden aan de straat, maar ook wat er nog beter kon. Ook kregen de aanwezigen een aantal inspiratiebeelden en toekomstbeelden te zien.

 

Op basis van de ontvangen input is vervolgens een eerste ontwerp gemaakt en gedeeld met de bewoners en ondernemers. Daarna is samen toegewerkt naar een breedgedragen Definitief Ontwerp.

Realisatie proeftuin

De komende tijd gaan we aan de slag met de uitvoering van de proeftuin. Zo gaan we:

  • door middel van een groene poort een duidelijke entree maken van de straat.
  • door middel van belijning en bewegwijzering de verbinding maken met het cultuurcluster en Stadsoevers.
  • meer ruimte maken voor voetgangers.
  • meer groen toevoegen aan de straat.

Groen

We gaan meer groen toevoegen aan de straat.

Verblijven

We gaan de verblijfskwaliteit van de straat verbeteren.

Monitoring en evaluatie

Na de uitvoering van de proeftuin blijven we de resultaten steeds in de gaten houden en evalueren. Wanneer blijkt dat de genomen maatregelen niet het gewenste effect hebben, sturen we bij. Is dit wel het geval, dan worden ze opgenomen in het definitieve plan.

Ruimte voor fietsers

Wonen

Zorg

Cultuur

Groen

Ondernemen

Verblijven

By Roos

Ruimte voor fietsers

Wonen

Zorg

Cultuur

Groen

Ondernemen

Verblijven

By Roos

Ruimte voor fietsers

Wonen

Zorg

Cultuur

Groen

Ondernemen

Verblijven

By Roos