Samen werken aan een groene en aantrekkelijke Raadhuisstraat

Samen met bewoners en ondernemers is gewerkt aan een proeftuin in de Raadhuisstraat. Met als doel de realisatie van een groene en aantrekkelijke straat.

 

In september werd de proeftuin al feestelijk geopend. De afgelopen maanden zijn er nog een aantal nieuwe elementen aan het straatbeeld toegevoegd. Zoals enkele ‘groene’ toegangspoorten, grote blauwe regens en vlaggetjes. Dit in nauwe samenwerking met de ondernemers.

 

Woensdagavond 17 april 2024 overhandigden de ondernemers een roos en kaart aan projectleider Wouter Wille om de gemeente Roosendaal te bedanken voor de ontwikkeling van de proeftuin en de fijne samenwerking.