Renovatie St. Jan Roosendaal van start

Ondernemen

Wethouder Arwen van Gestel heeft op 31 januari het startsein gegeven voor de renovatie, verduurzaming en herbestemming van de St. Jan in Roosendaal. Onder het toeziend oog van verschillende archeologen mocht Van Gestel wroeten in de aarde van de St. Jan en vond daar de definitieve bouwvergunning die hij gelijk kon overhandigen aan de nieuwe beheerder van de monumentale kerk,  directeur-bestuurder van het Cultuurcluster, Jan-Hein Sloesen. Daarmee start een nieuw tijdperk voor de kerk waar na de verbouwing heel Roosendaal weer kan samen komen en genieten van dit beeldbepalende monument.

 

Lang geduurd

“Meer dan drie jaar duurde het ontwikkelen van het plan.”

 

Wethouder Arwen van Gestel:

“Zo’n proces kost tijd, maar moet ook zeer zorgvuldig plaatsvinden, het gaat immers om ons stadsicoon. Nu zijn we waar we moeten zijn, een plan voor de toekomst van dit beeldbepalende monument! St. Jan neemt als cultuurtempel een belangrijke plek in onze binnenstad. We zijn blij dat het Cultuurcluster de handschoen oppakt om dit te behouden voor de Roosendaalse samenleving.”

 

Sloesen:

“O wat ben ik blij om na drie jaar voorbereidingstijd eindelijk te kunnen beginnen met mijn mensen. Ik was soms echt wat te optimistisch. Ik werd wel wat ongeduldig, maar nu kijk ik terug op een traject met veel inspraak en extra ideeën, waardoor uiteindelijk het plan er alleen maar beter van geworden is. De St. Jan is van en voor de Roosendalers en dat ademend dit plan nu helemaal uit!”

 

Archeologisch onderzoek

Er wordt nu eerste gestart met archeologisch onderzoek. Er zijn sleuven in de niet historische vloer van de kerk gemaakt, soms tot een meter diep. Daarmee geeft de kerk wat van haar geheimen vrij. Het is nu nog te vroeg om aan te geven of er ook daadwerkelijk historische vondsten zijn. Een team van Archeologen onder leiding van stadsarcheoloog Marco Vermunt probeert de geheimen van de kerk bloot te leggen. Als die in kaart gebracht zijn, kan er een inschatting gemaakt worden van de bouwtijd voor de restauratie en herbestemming. Het blijft toch nog een beetje spannend, voordat de kerk echt weer voor de Roosendalers beschikbaar is.