Proeftuin Stationsplein bijna gereed

Groen

Samen met bewoners en ondernemers werken we aan een nieuwe invulling van het Stationsplein. Een invulling met volop ruimte voor groen, sport en spel en cultuur. Met als doel de realisatie van een plein waarop het nog prettiger verblijven en ontmoeten is voor jong en oud.

 

Omgeving ingericht als 30-kilometerzone

Het Stationsplein is één van de proeftuinen. Een proeftuin is een kleine en afgebakende ruimte waarin kortetermijnverbeteringen worden uitgeprobeerd. Zo is de omgeving van het Stationsplein ingericht als 30-kilometerzone en zijn er een aantal zebrapaden verbreed of verplaatst. Ook zijn er roze stippen op het wegdek aangebracht om de nieuwe verkeerssituatie nog extra te markeren.

 

Stimuleren verblijfsfunctie

Door het toevoegen van groen en zitplekken willen we van het Stationsplein een plek maken waarop het prettig ontmoeten en verblijven is. Daarnaast zien we het Stationsplein als een toegangspoort richting de binnenstad.

 

Totstandkoming proeftuin

De invulling en inrichting van de proeftuin is in nauwe samenwerking en samenspraak met de omwonenden en ondernemers tot stand gekomen. Samen hebben we toegewerkt naar een breedgedragen ontwerp voor de proeftuin. Inmiddels is de proeftuin Stationsplein bijna gereed.

 

Monitoring en evaluatie

Na de realisatie van de proeftuin blijven we de resultaten continu monitoren en evalueren. Waar nodig sturen we bij. Mochten de maatregelen het gewenste effect hebben, worden deze opgenomen in het definitieve plan.