Gemeente Roosendaal en Roosendaal Shopping B.V. blijven zich inzetten voor de ontwikkeling van De Biggelaar

Ondernemen

Gemeente Roosendaal en Roosendaal Shopping B.V. sloegen begin dit jaar de handen ineen. Samen onderzochten zij mogelijkheden voor de invulling van De Biggelaar. Een belangrijk, maar zeker ook ingewikkeld onderdeel van de Roosendaalse binnenstedelijke ontwikkeling. Afgelopen jaar werden twee plannen onderzocht. Daarvan bleek één plan niet haalbaar. Het andere, veelbelovende plan wordt in het eerste en tweede kwartaal van 2023 verder onderzocht op de haalbaarheid.

 

Ingewikkeld vraagstuk

Het maken van plannen waarin de functies van het gebied gaan veranderen, bijvoorbeeld van winkelen naar wonen of van parkeren naar wonen, zijn bij uitstek complex. Een plan waarin de woonfunctie wordt toegevoegd aan een locatie waar zich al winkels en parkeermogelijkheden bevinden, is nog complexer. Daarbij komt dat in het gebied voor de komende jaren veel ontwikkelingen op de rol staan. De herontwikkeling van het gebouw moet daarop aansluiten. Dit maakt het uitwerken van een passend plan ingewikkelder. Daarnaast streven de gemeente Roosendaal en Roosendaal Shopping B.V. naar een toekomstbestendig plan en een plan waar beide partijen volledig achterstaan. Maar desondanks deze uitdagingen gaan zij onverminderd door voor de ontwikkeling van de Biggelaar.

 

Wethouder Arwen van Gestel: ‘De ontwikkeling van de Biggelaar is een uitdaging. De planvorming duurt langer dan verwacht, maar zorgvuldigheid is nodig om tot een haalbaar en toekomstbestendig plan te komen. Daar blijven we ons, samen met Roosendaal Shopping B.V., voor inzetten.’

 

Vervolg

In het eerste en tweede kwartaal van 2023 gaan we aan de slag met de doorontwikkeling van het plan. Op een gedetailleerder niveau wordt dit plan verder uitgewerkt en onderzocht op haalbaarheid. Daarin wordt ingezoomd op vraagstukken zoals de eigendommen in het complex en gebied, de woningbouwaantallen en het parkeren. Daarnaast worden er ook nog een financiële berekeningen gemaakt en worden de consequenties van de aanpassingen verder onderzocht. De samenwerking verloopt voorspoedig tussen Roosendaal Shopping B.V. en gemeente Roosendaal. Gezamenlijk gaan we vol goede moed aan de slag met fase 2.

 

Dit aanvullend onderzoek moet uitwijzen of dit plan haalbaar is of niet. Dit moet nog voor de zomervakantie 2023 duidelijk worden. Als blijkt dat het plan haalbaar is wordt het gepresenteerd aan de omgeving.