Gemeente Roosendaal, Provincie en NS slaan handen ineen voor Stationskwartier Roosendaal

Ondernemen

De gemeente Roosendaal, de provincie Noord-Brabant en de Nederlandse Spoorwegen (NS) gaan samenwerken om het eerste deel van de Spoorzone te ontwikkelen: het Stationskwartier. Partijen hebben een overeenkomst gesloten om een stedenbouwkundig plan op te stellen voor het stationsgebied aan de zijde van de binnenstad.

 

Daarnaast blijft de Gemeente in gesprek met Rijk, spoorpartijen en de Provincie over ontwikkelkansen op en rondom het emplacement om ook daar de ontwikkelkansen te verkennen voor een nieuw stuk Roosendaal.

 

Ambitie ontwikkelen Stationskwartier
De ontwikkeling van het Stationskwartier maakt onderdeel uit van het Ontwikkelplan ROOS (het Roosendaals Ontwikkelprogramma voor Onze Stad). Het doel is het gebied te betrekken bij het centrum van Roosendaal en om de levendigheid en kwaliteit van het stationsgebied te verbeteren. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de verstedelijkingsopgave van de stedelijke regio West-Brabant-West.

 

Wethouder Arwen van Gestel: “Ik ben erg blij dat we met de samenwerkingsovereenkomst de volgende stap hebben gezet in de ontwikkeling van de gehele Spoorzone. Dit sluit naadloos aan bij onze ambitie om een kwaliteitssprong te maken én bij de Verstedelijkingsopgave van onze regio, op en rondom het spoor.”

 

Gedeputeerde Stijn Smeulders sluit zich bij die woorden aan: “We staan in Brabant de komende jaren voor een aantal forse uitdagingen. Hoe gaan we er bijvoorbeeld voor zorgen dat het fijn wonen is en blijft in onze steeds vollere steden? En hoe zorgen we er voor dat je in die steden snel en veilig van A naar B komt? In de spoorzone van Roosendaal werken we de komende jaren samen aan hele concrete antwoorden op die vragen, terwijl we ook nog eens woningen toevoegen. Deze overeenkomst is daarbij een hele mooie stap.”

 

Directeur vastgoed NS Stations Sebastiaan de Wilde: “NS zet in op verdichting rondom OV-knopen, om zo een bijdrage leveren aan de woningbouwopgave in Nederland en te zorgen voor aantrekkelijke stationsgebieden. Met de herontwikkeling van het Roosendaalse Stationskwartier kunnen we bovendien ons monumentale vastgoed op die locatie nieuw leven in blazen. Een unieke kans!”

 

De samenwerkingsovereenkomst
Het belangrijkste onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst is het in gezamenlijkheid opstellen van een stedenbouwkundig plan. Het gaat hierbij om het gebied aan de binnenstadzijde, het stationsplein en de verbinding met de westzijde (Spoor C en Stadsoevers) over de Passarelle.

 

Vervolg
Nu de samenwerkingsovereenkomst is getekend, gaan partijen verder aan de slag met de uitwerking van het stedenbouwkundig plan. Participatie maakt hier uiteraard een belangrijk onderdeel van uit.